* Δημοσιεύσεις

Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Δημοσίευση εργασίας με θέμα “ Εξερεύνηση της έννοιας της αντανάκλασης (reflection) στη νοσηλευτική πράξη. Πλεονεκτήματα και κριτικές ”, Μαστρογιάννης Δ., στο περιοδικό Νοσηλευτική, τόμος 37, τεύχος 4, Οκτώβριος – Δεκέμβριος 1998, σελ.380-385.
2. Επίδραση της νοσηλευτικής διδασκαλίας στην αποκατάσταση του εμφραγματία. Μαντζώρου Μ., Μαστρογιάννης Δ., Περιοδικό Νοσηλευτική, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2004, τόμος 43, Τεύχος 4, σελ. 422-428.
3. Είδη γνώσης που χρησιμοποιούν οι νοσηλευτές σε οίκους ευγηρίας, Μαντζώρου Μ., Μαστρογιάννης Δ., Νοσηλευτική , Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2005, Τόμος 44, Τεύχος 3, σελ. 324-329.
4. Επίδραση τής διδασκαλίας τού εμφραγματία στην συμμόρφωση και στην αλλαγή τού τρόπου ζωής του. Μαντζώρου Μ., Μαστρογιάννης Δ., Νοσηλευτική, Απρίλιος-Ιούνιος 2006, Τόμος 45, τεύχος 2, σελ. 199-206.
5. Μελέτη της αποδοχής του εμβολιασμού έναντι του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων σε γυναίκες επαγγελματίες υγείας (Human Papilloma Virus vaccination acceptance among women health-care professionals) Ε. Γκεσούλη-Βολτυράκη, Δ. Κολοκυθά, Ι. Τηνιακού, Π. Ντελή, Χ. Κουτκιά, Α. Αναστασιάδης, Δ. Μαστρογιάννης. Ιατρική, Σεπτέμβριος 2009, Τόμος 96, τεύχος 3, σελ.: 240-245.
6. Διερεύνηση της συμμόρφωσης υπερτασικών ασθενών σε ένα νοσοκομείο της Αθήνας. Μαστρογιάννης Δ., Γκεσούλη-Βολτυράκη Ε., Μαντζώρου Μ., Νούλα Μ., Μιχαλίτση Χ. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας (Interscientific Health Care) 2011, Τόμος 3, Τεύχος 1: 14-23.
7. Γνώσεις φοιτητριών νοσηλευτικής σχετικά με την πρωτογενή πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, Γκεσούλη- Βολτυράκη Ε., Γιαρέννη Μ., Ζίγγα Μ., Λαμπαδιάρη Μ., Μαρνέρας Χρ., Χαρίση Ε., Μαστρογιάννης Δ., Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας(2013) Τόμος 5,Τεύχος 2, 85-91

Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Views and attitudes of nursing students towards smoking, Dr. Fouka G., Mantzorou M., Babatsikou F., Mastroyannis D., Dr. Vardaki Z., ICU and Nursing Web Journal, Issue 21, January-March 2005.
2. Effects of Exercise as a Component of the Rehabilitation Program for Patients after Myocardial Infarction, Mastroyannis D., Mantzorou M., ICU and Nursing Web Journal, Issue 22, April, June 2005.
3. Physical exercise in children between the age of 6 and 12 in some schools in Athens, Greece. Vardaki Z., Fouka G., Mastroyannis D., Mantzorou M., Skafida P., ICU and Nursing, Web journal, Issue 26, (May-July 2006).
4. Vaccination coverage of nursing staff against hepatitis B and information source about hepatitis prevention. A study in a regional teaching hospital, Noula M., Mastrogiannis D., Mantzorou M., Chouridou Ch., Deltsidou A Review of clinical pharmacology and pharmacokinetics, International edition, 2007, 21:271-277
5. Vaccination coverage in primary school children of urban and suburban population in Central Greece Noula, M., Gessouli, E., Mastrogiannis, D., Raftopoulos, V., Tsetsekou, E. Medical Annals, 31, October 2008. (Ιατρικά Χρονικά, τόμος 31, Οκτώβριος 2008).
6. Undergraduate nursing students’ computer skills assessment: a study in Greece Deltsidou A., Gesouli-Voltyraki E., Mastrogiannis D., Noula M. Health Science Journal, (July-Sepetember) 2010,4(3): 182-188.
7. Nurse Teachers’ and student nurses attitudes towards caring the older people in a province of Greece Deltsidou Anna, Gesouli- Voltyraki Eftihia, Mastrogiannis Dimos, Mantzorou Marianna, Noula Maria: Health Science Journal, 2010, Volume 4, Issue 4 (October-December 2010).
8. The Value and Significance of Knowing the Patient for Professional Practice, according to the Carper’s Patterns of Knowing Mantzorou, M., Mastroyannis, D. Health Science Journal Volume 5, Issue 4, October-December (2011) p.3-14 (ανασκοπική εργασία) www.hsj.gr/volume5/issue4/542.pdf
9. “Depression in patients with cardiovascular disease” Mastroyannis D., Giamouzis G., Dardiotis E., Karayiannis G., Chroub-Papavaiou A., Kremeti D., Spiliopoulow K., Koutsias S., Skoularigis J., Hadjigeorgiou G., Butler J., Triposkiadis F. Mantzorou M. Cardiology Research and Practice, Volume 1, Issue 1, 2012, Article number794762. www.ncbi.nlm.nih.gov/…/22830072
10. Telemonitoring in chronic heart failure: A systematic review Giamouzis, G., Mastrogiannis, D. , Koutrakis, K. , Karayannis, G. , Parisis, C. , Rountas, C., Adreanides, E. , Dafoulas, G.E. , Stafylas, P.C. , Skoularigis, J. , Giacomelli, S. , Olivari, Z., Triposkiadis, F. Cardiology Research and Practice, Volume 1, Issue 1, 2012, Article number410820
11. Cognitive impairment in heart failure ( Review ) Dardiotis, E. , Giamouzis, G. , Mastrogiannis, D. , Vogiatzi, C. , Skoularigis, J., Triposkiadis, F. , Hadjigeorgiou, G.M. Cardiology Research and Practice, Volume 1, Issue 1, 2012, Article number59582
12. Exploring educationalists’ views on the need for school nurses in secondary schools in Greece”, Dimos Mastrogiannis, Marsela Sotiri, Anna Deltsidou, Maria-Apostolia Poulaka, Maria Noula, Eftyhia Gesouli-Voltyraki, Georgia Fouka, Sotiris Plakas, Marianna Mantzorou, British Journal of School Nursing, July/August 2013, Vol 8 No 6, MA Healthcare Limited. ISSN 1752-2803
Σύνολο δημοσιεύσεων: 19 δημοσιεύσεις: (7 σε ελληνικά και 12 σε ξενόγλωσσα περιοδικά, από τις οποίες οι 5 αυτοδύναμες)

ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ

Σύνολο: 37 ετεροαναφορές

ΚΡΙΤΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Κριτής άρθρων στο επιστημονικό περιοδικό Nurse Education in Practice – Elsevier, από το 2011 έως σήμερα.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ

1. Κριτική του βιβλίου: Susan Dandridge Bosher and Margaret Dexheimer Pharris, Editors, Transforming Nursing Education: The Culturally Inclusive Environment, Springer
D Mastrogiannis – Nurse Education in Practice, March 2012, Volume 12, Issue 2, E18 – Elsevier
2. Κριτική του βιβλίου Respiratory Nursing A core Curriculum, Michelle Geiger-Bronsky, Donna J. Wilson,
D Mastrogiannis – Nurse Education in Practice, November 2011, Volume 11, Issue 6, E31- Elsevier