* Συγγραφικό έργο

Η διατριβή μου (MSc Thesis) είχε θέμα “ Τρόποι μαθήσεως και μέθοδοι διδασκαλίας που προτιμούν μερικοί Έλληνες φοιτητές Νοσηλευτικής ” και πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Dr. Philip Burnard.