* Διδακτική προϋπηρεσία

Τον Αύγουστο τού 1998 ανέλαβα την κλινική επίβλεψη τριών αγγλίδων φοιτητριών τού Πανεπιστημίου τής Ουαλίας (U.W.C.M.) στο Bachelor Νοσηλευτικής, στην Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας όπου εργαζόμουν, σε συνεργασία με το τμήμα Νοσηλευτικής Β΄ τού Τ.Ε.Ι. Αθηνών.
Στις 15 Οκτωβρίου 1997 προσελήφθην ως καθηγητής νοσηλευτικής στο ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης τού θεραπευτηρίου Υγεία και το μάθημα το οποίο ανέλαβα είναι : Θεωρία Νοσηλευτικής Ι στο 1ο εξάμηνο (κατά το χειμερινό εξάμηνο) και Θεωρία Νοσηλευτικής ΙΙ στο 2ο εξάμηνο κατά το εαρινό εξάμηνο.
Επίσης ανέλαβα την κλινική επίβλεψη ενός φοιτητή τού Πανεπιστημίου Αθηνών τού τμήματος Νοσηλευτικής στα πλαίσια χρηματοδοτούμενης από την Ε.Ο.Κ. τετράμηνης πρακτικής του άσκησης.
Στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (Κ.Ε.Κ.) συμμετείχα ως εκπαιδευτής σε σεμινάριο τού νοσοκομείου Σωτηρία στην ενέργεια κατάρτισης με θέμα ¨Ψυχολογική Αντιμετώπιση και Στήριξη Ασθενών και Οικογενειών¨ που υλοποιήθηκε από 23/11/98 έως 23/12/98 και αργότερα παρουσίασα το θέματα:
Α. «Περιβαλλοντικοί παράγοντες στρες» στις 11/11/98,
Β. «Εργασιακό στρες» στις 12/11/1998 και
Γ. «Συνεχιζόμενη εκπαίδευση» στις 18/01/99 στην ενότητα με θέμα ¨Διαχείρηση του Stress για επαγγέλματα υγείας¨.
Επίσης, έκανα εισήγηση με θέμα ¨Αερισμός Πνευμόνων¨ στα πλαίσια ενδοκλινικών μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν από 09/03/99 έως 11/03/99 στο νοσοκομείο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. ¨Η Σωτηρία¨.
Ακόμη, δίδαξα στην 4η εκπαιδευτική ενότητα του έτους 1999-2000, στην Α’ και στην Δ’ εκπαιδευτική ενότητα του έτους 2000-2001, στην 4η εκπαιδευτική ενότητα του έτους 2001-2002 και στην 1η και 4η εκπαιδευτική ενότητα του έτους 2002-2003 στο πρόγραμμα Παθολογικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας, που οργανώθηκε από την Νοσηλευτική Διεύθυνση του νοσοκομείου ¨Η Σωτηρία¨
Το Σεπτέμβριο του 2002 (ακαδημαϊκό έτος 2002-2003) προσλήφθηκα στο Τ.Ε.Ι της Αθήνας στο τμήμα Νοσηλευτικής Β’ ως εργαστηριακός συνεργάτης με μερική απασχόληση και σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρη προσόντα. Τα κλινικά μαθήματα τα οποία δίδαξα κατά το Ακαδημαικό έτος 2002-2003 ήταν: Παθολογική Νοσηλευτική (3ο εξάμηνο) στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών.
Τον Οκτώβριο του 2003 (ακαδημαϊκό έτος 2003-2004) επαναπροσλήφθηκα στο Τ.Ε.Ι. της Αθήνας στο τμήμα Νοσηλευτικής Β’ ως Εργαστηριακός Συνεργάτης με μερική απασχόληση και σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρη προσόντα και με το ίδιο εκπαιδευτικό αντικείμενο.
Τον Οκτώβριο του 2004 (ακαδημαϊκό έτος 2004-2005) επαναπροσλήφθηκα στο Τ.Ε.Ι. της Αθήνας στο τμήμα Νοσηλευτικής Β’ ως Εργαστηριακός Συνεργάτης με μερική απασχόληση και σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρη προσόντα και με το ίδιο εκπαιδευτικό αντικείμενο.
Το ακαδ. Έτος 2006-2007 επαναπροσλήφθηκα στο ΤΕΙ της Αθήνας με μερική απασχόληση και σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρη προσόντα και με το ίδιο εκπαιδευτικό αντικείμενο, δηλαδή Παθολογική Νοσηλευτική 3ου εξαμήνου στο νοσοκομείο Γεννηματάς όπου εργάστηκα μέχρι το Φεβρουάριο του 2007.
Η συνολική διάρκεια προϋπηρεσίας μου στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας είναι επτά ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Από τον Φεβρουάριο του 2007 έως σήμερα εργάζομαι ως καθηγητής εφαρμογών στο τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Λαμίας, όπου έχω διδάξει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθς μαθήματα.
Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ (Εργαστήριο)
Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ (Εργαστήριο)
Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής (Εργαστήριο)
Νοσηλευτικές Θεωρίες (Θεωρία)
Διαπολιτισμική Νοσηλευτική (Θεωρία)
Νοσηλευτική Μ.Ε.Θ. (Θεωρία)

1. Ήμουν εισηγητής σε πτυχιακές εργασίες του Τμήματος Νοσηλευτικής

Ορισμός ως Επιβλέπων Εκπαιδευτικός σε θέματα Πτυχιακών Εργασιών που ανατίθενται σε σπουδαστές του Τμήματος Νοσηλευτικής με αποφάσεις του Συμβουλίου του Τμήματος, οι οποίες έχουν εξεταστεί κατά το χρονικό διάστημα 2008 έως σήμερα

2. Επιπλέον, ήμουν εξεταστής πτυχιακών εργασιών του Τμήματος Νοσηλευτικής

Μέλος τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης Πτυχιακών εργασιών (>150) των σπουδαστών του Τμήματος Νοσηλευτικής: