* Επαγγελματική δραστηριότητα

Είμαι μέλος του σωματείου Νοσηλευτών Μ. Βρετανίας (U.K.C.C.) και εργάστηκα στην Ουαλία ως RGN (Registered General Nurse) από 21/12/94 έως 16/03/1996.
Τα τμήματα στα οποία εργάστηκα, ήταν τα εξής:
 -Χειρουργικά Τμήματα (Surgical Units, Llandough Hospital, Cardiff)
 -Παθολογικά Τμήματα (Medical Units, Llandough Hospital, Cardiff)
 -Οξέα παθολογικά Τμήματα (Αcute Medical Units, Llandough Hospital, Cardiff)
 -Πνευμονολογικά Τμήματα (Pulmonary Units, Llandough Hospital, Cardiff)
 -Φροντίδα υπερηλίκων (Care of the Elderly Llandough Hospital, Cardiff)
 -Οίκοι ευγηρίας (Nursing Homes, Cartref Nursing Home, Cathedral Road Nursing Home, Burges House)
 -Μονάδα Αποκατάστασης ασθενών με Α.Ε.Ε. (Stroke Units)
Τον Ιούλιο τού 1997 εργάστηκα ως νοσηλευτής τής ιατρικής ομάδας γιά τους Παγκόσμιους αγώνες (6th IAAF World Championships in athletics) που έγιναν στην Αθήνα, από τις 20 Ιουλίου έως τις 12 Αυγούστου.
Τον Απρίλιο τού 1998 διορίστηκα ως νοσηλευτής στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών “Η Σωτηρία” και τοποθετήθηκα στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) που αποτελεί μέρος τού τμήματος Αναπνευστικής Ανεπάρκειας (ΚΑΑ) (από 14 Απριλίου 1998 έως και το Φεβρουάριο του 2007).
Τέλος, το Φεβρουάριο του 2007 διορίστηκα στο ΤΕΙ Λαμίας, Τμήμα Νοσηλευτικής ως καθηγητής εφαρμογών όπου και εργάζομαι έως και σήμερα.